Bài 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện thăng bằng của vật cứng lúc chịu tác dụng của ba lực song song

Bài 2 (trang 131 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Một tấm ván có trọng lượng 240N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m và cách điểm tựa B 1,2m (hình 28.11). Xác định các lực nhưng mà tấm ván tác dụng lên hai mặt mương.

Câu trả lời:


Vận dụng quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều, ta có:

FMột + FGỠ BỎ = P = mg = 240N (1)


Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 2 trang 131 SGK Vật Lí 10 nâng cao

2FMột – FGỠ BỎ = 0 (2)

Giải hệ (1), (2) ta được: FMột = 80N; FGỠ BỎ = 160N

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện thăng bằng của vật cứng lúc chịu tác dụng của ba lực song song

Bài 2 (trang 131 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Một tấm ván có trọng lượng 240N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m và cách điểm tựa B 1,2m (hình 28.11). Xác định các lực nhưng mà tấm ván tác dụng lên hai mặt mương.

Câu trả lời:


Vận dụng quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều, ta có:

FMột + FGỠ BỎ = P = mg = 240N (1)


Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 2 trang 131 SGK Vật Lí 10 nâng cao

2FMột - FGỠ BỎ = 0 (2)

Giải hệ (1), (2) ta được: FMột = 80N; FGỠ BỎ = 160N

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận