Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 2 trang 121 SGK Giải Tích 12:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2+1, tiếp tuyến của đường thẳng này tại điểm M (2; 5) và trục Oy.

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f (x); y = g (x) và hai đường thẳng x = a; x = b là:

Phương trình tiếp tuyến với đường cong y = x2 + 1 tại điểm M (2; 5) là:


y = y ‘(2). (x – 2) + 5 y = 4x – 3

Giao điểm nằm ngang của tiếp tuyến và đường cong là x = 2.

Vậy diện tích của hình giới hạn bởi y = x2 + 1; tiếp tuyến y = 4x – 3; Trục Oy (x = 0) và đường thẳng x = 2 là:


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12 -

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 2 trang 121 SGK Giải Tích 12:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2+1, tiếp tuyến của đường thẳng này tại điểm M (2; 5) và trục Oy.

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f (x); y = g (x) và hai đường thẳng x = a; x = b là:

Phương trình tiếp tuyến với đường cong y = x2 + 1 tại điểm M (2; 5) là:


y = y '(2). (x - 2) + 5 y = 4x - 3

Giao điểm nằm ngang của tiếp tuyến và đường cong là x = 2.

Vậy diện tích của hình giới hạn bởi y = x2 + 1; tiếp tuyến y = 4x - 3; Trục Oy (x = 0) và đường thẳng x = 2 là:


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận