Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Bài 2: Tích phân

Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12:

Tính các tích phân sau:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Tích phân từ a tới b của hàm số f (x) có nguyên hàm là F (x) là:+ Một số hàm nguyên thủy cần sử dụng:

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12 -

Bài 2: Tích phân

Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12:

Tính các tích phân sau:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Tích phân từ a tới b của hàm số f (x) có nguyên hàm là F (x) là:+ Một số hàm nguyên thủy cần sử dụng:

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận