Bài 2 trang 107 SGK Đại số 11

Xem lại chương 3

Bài 2 trang 107 SGK Đại số 11

Để cấp số nhân có uTrước nhất

một. q> 0

b. q

Câu trả lời

Hướng dẫn

SHTQ của cấp số nhân: uN = uTrước nhấtqn − 1 với bạnTrước nhất là số hạng trước hết của CSN và q là bội số của CSN.


CSN (uN): uN = uTrước nhất.qn – 1uTrước nhất

một. q> 0 qn – 1 > 0 uTrước nhất.qn – 1 Trước nhất

uN

Vì vậy, đối với q> 0 và uTrước nhất

b. q

+ Nếu n thì n chẵn – 1 q lẻn – 1

uTrước nhất.qn – 1 > 0 (vì bạnTrước nhất

uN > 0.

+ Nếu n lẻ thì n – 1 là q chẵnn – 1 > 0

uTrước nhất.qn – 1 Trước nhất

uN

Vì vậy, nếu q 1

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 3

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 107 SGK Đại số 11

Video về: Bài 2 trang 107 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 2 trang 107 SGK Đại số 11

Bài 2 trang 107 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 3

Bài 2 trang 107 SGK Đại số 11

Để cấp số nhân có uTrước nhất

một. q> 0

b. q

Câu trả lời

Hướng dẫn

SHTQ của cấp số nhân: uN = uTrước nhấtqn − 1 với bạnTrước nhất là số hạng trước hết của CSN và q là bội số của CSN.


CSN (uN): uN = uTrước nhất.qn - 1uTrước nhất

một. q> 0 qn - 1 > 0 uTrước nhất.qn - 1 Trước nhất

uN

Vì vậy, đối với q> 0 và uTrước nhất

b. q

+ Nếu n thì n chẵn - 1 q lẻn - 1

uTrước nhất.qn - 1 > 0 (vì bạnTrước nhất

uN > 0.

+ Nếu n lẻ thì n - 1 là q chẵnn - 1 > 0

uTrước nhất.qn - 1 Trước nhất

uN

Vì vậy, nếu q 1

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 3

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận