Bài 2 trang 103 SGK Đại số 11

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 2 trang 103 SGK Đại số 11

Cho cấp số nhân (uN) với số nhân q

một. biết bạnTrước hết = 2, u6 = 486. Tìm q

b. Biết q = 2/3, u4 = 8/21. Tìm bạnTrước hết

c. biết bạnTrước hết = 3, q ​​= -2. Con số 192 là gì?

Câu trả lời

Hướng dẫn


Sử dụng công thức số hạng tổng quát của số mũ: uN = uTrước hết.qn − 1.

một. Tôi có bạn6= uTrước hết.q5

hoặc 486 = 2.q5

q5 = 243

⇒q = 3.

b. u4= uTrước hết.q3

c. uN= uTrước hết.qn – 1

hoặc 192 = 3. (- 2)n – 1

(-2) n – 1 = 64

n – 1 = 6

⇒n = 7.

Vậy bạn7 = 192.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Cấp số nhân

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 103 SGK Đại số 11

Video về: Bài 2 trang 103 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 2 trang 103 SGK Đại số 11

Bài 2 trang 103 SGK Đại số 11 -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 2 trang 103 SGK Đại số 11

Cho cấp số nhân (uN) với số nhân q

một. biết bạnTrước hết = 2, u6 = 486. Tìm q

b. Biết q = 2/3, u4 = 8/21. Tìm bạnTrước hết

c. biết bạnTrước hết = 3, q ​​= -2. Con số 192 là gì?

Câu trả lời

Hướng dẫn


Sử dụng công thức số hạng tổng quát của số mũ: uN = uTrước hết.qn − 1.

một. Tôi có bạn6= uTrước hết.q5

hoặc 486 = 2.q5

q5 = 243

⇒q = 3.

b. u4= uTrước hết.q3

c. uN= uTrước hết.qn - 1

hoặc 192 = 3. (- 2)n - 1

(-2) n - 1 = 64

n - 1 = 6

⇒n = 7.

Vậy bạn7 = 192.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Cấp số nhân

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận