Bài 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Bài 2 (trang 102 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Trong thí nghiệm hình 22.3, sợi dây dài 0,5m. Tính số vòng quay trong 1s để dây lệch một góc α = 60o so với phương thẳng đứng.

Câu trả lời:

Từ hình Fht = P.tanα = mgtanα (1)

Mặt khác: Fht = m.ω2.R = m. (2π.n)2.R (Xem xét: n là tần số vòng; ω = 2π.n)

Tam giác vuông OIA:


OA = IA.sinα hoặc R = l.sinα

→ Fht = m. (2π.n)2.l.sinα (2)

Từ (1) và (2) ta thu được:

g.tanα = (2π.n)2.l.sinα


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Bài 2 (trang 102 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Trong thí nghiệm hình 22.3, sợi dây dài 0,5m. Tính số vòng quay trong 1s để dây lệch một góc α = 60o so với phương thẳng đứng.

Câu trả lời:

Từ hình Fht = P.tanα = mgtanα (1)

Mặt khác: Fht = m.ω2.R = m. (2π.n)2.R (Xem xét: n là tần số vòng; ω = 2π.n)

Tam giác vuông OIA:


OA = IA.sinα hoặc R = l.sinα

→ Fht = m. (2π.n)2.l.sinα (2)

Từ (1) và (2) ta thu được:

g.tanα = (2π.n)2.l.sinα


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận