Bài 2 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12

Xem lại chương 3

Bài 2 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12:

Tính toán kết quả sai là:


Câu trả lời:

Hướng dẫn

+) Đổi biến để tìm nguyên hàm đã cho.

+) Hàm F (x) là một nguyên hàm của hàm f (x) thì hàm F (x) + C cũng là một nguyên hàm của hàm số.


Giải Toán 12: Bài 2 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 2 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 2 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 2 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12

Bài 2 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương 3

Bài 2 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12:

Tính toán kết quả sai là:


Câu trả lời:

Hướng dẫn

+) Đổi biến để tìm nguyên hàm đã cho.

+) Hàm F (x) là một nguyên hàm của hàm f (x) thì hàm F (x) + C cũng là một nguyên hàm của hàm số.


Giải Toán 12: Bài 2 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận