Bài 19 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài học 3: Các đơn vị quản lý độ bổ sung

Bài 19 (trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chứng minh rằng mỗi dãy số sau đây là một cấp số cộng và xác định công sai chung của cấp số cộng đó:

a) Dãy số (uN) với bạnN= 19n – 5

b) Dãy số (uN) với bạnN= an + b, trong đó a và b là

Câu trả lời:

a) Theo đề bài ta có: un + 1– uN= 19 (n + 1) – 5 – (19n – 5) = 19 với mọi n ≥ 1

Do đó (uN) là một số mũ cùng với công sai chung d = 19


b) Theo đề bài ta có: un + 1– uN= a (n – 1) + b – (an + b) = a với mọi n ≥ 1

Do đó (uN) là một số mũ cùng với công sai chung d = a.

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 19 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 19 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 19 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 19 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài học 3: Các đơn vị quản lý độ bổ sung

Bài 19 (trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chứng minh rằng mỗi dãy số sau đây là một cấp số cộng và xác định công sai chung của cấp số cộng đó:

a) Dãy số (uN) với bạnN= 19n - 5

b) Dãy số (uN) với bạnN= an + b, trong đó a và b là

Câu trả lời:

a) Theo đề bài ta có: un + 1- uN= 19 (n + 1) - 5 - (19n - 5) = 19 với mọi n ≥ 1

Do đó (uN) là một số mũ cùng với công sai chung d = 19


b) Theo đề bài ta có: un + 1- uN= a (n - 1) + b - (an + b) = a với mọi n ≥ 1

Do đó (uN) là một số mũ cùng với công sai chung d = a.

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận