Bài 18 trang 112 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 112)

Bài 18 (trang 112 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng với mọi số thực a và b, ta có:

(a + b + c)2 3 (a2 + b2 + c2)

Câu trả lời:


Mở rộng bất đẳng thức đã cho về cả hai vế rồi đơn giản hóa ta được bất đẳng thức tương đương: a2 + b2 + c2 > ab + bc + ca.

Đây là bất đẳng thức ở bài 3 §1 chương 4 đã được chứng minh.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 18 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 18 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 18 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 18 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 112)

Bài 18 (trang 112 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng với mọi số thực a và b, ta có:

(a + b + c)2 3 (a2 + b2 + c2)

Câu trả lời:


Mở rộng bất đẳng thức đã cho về cả hai vế rồi đơn giản hóa ta được bất đẳng thức tương đương: a2 + b2 + c2 > ab + bc + ca.

Đây là bất đẳng thức ở bài 3 §1 chương 4 đã được chứng minh.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận