Bài 17 trang 181 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 5

Bài 17 (trang 181 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chọn câu trả lời đúng trong số bốn phương án sau:

Độ lệch chuẩn là:

(A) Bình phương phương sai

(B) Một nửa phương sai

(C) Căn bậc hai số học của phương sai.

(D) Ko phải công thức nào ở trên


Câu trả lời:

Đáp án: C.

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 17 trang 181 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 17 trang 181 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 17 trang 181 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 17 trang 181 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 5

Bài 17 (trang 181 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chọn câu trả lời đúng trong số bốn phương án sau:

Độ lệch chuẩn là:

(A) Bình phương phương sai

(B) Một nửa phương sai

(C) Căn bậc hai số học của phương sai.

(D) Ko phải công thức nào ở trên


Câu trả lời:

Đáp án: C.

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận