Bài 17 trang 109 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 109)

Bài 17 (trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chứng minh rằng (uN) là một dãy ko đổi (một dãy số nhưng tất cả các số hạng đều bằng nhau).

Câu trả lời:

Chúng tôi chứng minh bạnN = 1 (1) cho n N * bằng quy nạp

Rõ ràng (1) giữ nguyên cho n = 1

Giả sử (1) đúng với n = k, tức là ta có uk = 1


Chúng tôi chứng minh (1) với n = k + 1, thực sự chúng tôi có:

Vì vậy (1) đúng với n = k + 1, do đó (1) đúng với mọi n ∈ N *.

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 17 trang 109 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 17 trang 109 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 17 trang 109 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 17 trang 109 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Luyện tập (trang 109)

Bài 17 (trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chứng minh rằng (uN) là một dãy ko đổi (một dãy số nhưng tất cả các số hạng đều bằng nhau).

Câu trả lời:

Chúng tôi chứng minh bạnN = 1 (1) cho n N * bằng quy nạp

Rõ ràng (1) giữ nguyên cho n = 1

Giả sử (1) đúng với n = k, tức là ta có uk = 1


Chúng tôi chứng minh (1) với n = k + 1, thực sự chúng tôi có:

Vì vậy (1) đúng với n = k + 1, do đó (1) đúng với mọi n ∈ N *.

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận