Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12

Giám định cuối năm

Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12:

Trong ko gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1 = 0 và mặt phẳng (β) có phương trình 2x – 2y + z + 3 = 0

a) Chứng minh rằng (α) cắt (β)

b) Viết phương trình thông số của đường thẳng d là giao điểm của (α) và (β)

c) Tìm điểm M ‘là ảnh của M (4; 2; 1) qua phép đối xứng trong mặt phẳng (α).

d) Tìm điểm N ‘là ảnh của N (0; 2; 4) đối xứng nhau qua đường thẳng d.

Câu trả lời:


Hướng dẫn

– Cuộc gọi VTPT tuần tự của hai mặt phẳng (α); (β) chứng minh hai vectơ


ko cùng phía.

Tìm tọa độ hình chiếu H của điểm M trên mặt phẳng (α).

– Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (α).

– Tìm tọa độ điểm H là giao điểm của d và mặt phẳng (α).

Lúc đó H là trung điểm của MM ‘, suy ra tọa độ của điểm M’.

-Tìm toạ độ hình chiếu I của điểm N trên đường thẳng d.

+ Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua N và vuông góc với đường thẳng d.

+ Tìm tọa độ điểm I là giao điểm của (P) và đường thẳng d.

+ Lúc đó I là trung điểm của NN ‘, suy ra tọa độ của điểm N’.

Giải Toán 12: Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12

Video về: Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12

Wiki về Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12

Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12 -

Giám định cuối năm

Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12:

Trong ko gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1 = 0 và mặt phẳng (β) có phương trình 2x - 2y + z + 3 = 0

a) Chứng minh rằng (α) cắt (β)

b) Viết phương trình thông số của đường thẳng d là giao điểm của (α) và (β)

c) Tìm điểm M 'là ảnh của M (4; 2; 1) qua phép đối xứng trong mặt phẳng (α).

d) Tìm điểm N 'là ảnh của N (0; 2; 4) đối xứng nhau qua đường thẳng d.

Câu trả lời:


Hướng dẫn

- Cuộc gọi VTPT tuần tự của hai mặt phẳng (α); (β) chứng minh hai vectơ


ko cùng phía.

Tìm tọa độ hình chiếu H của điểm M trên mặt phẳng (α).

- Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (α).

- Tìm tọa độ điểm H là giao điểm của d và mặt phẳng (α).

Lúc đó H là trung điểm của MM ', suy ra tọa độ của điểm M'.

-Tìm toạ độ hình chiếu I của điểm N trên đường thẳng d.

+ Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua N và vuông góc với đường thẳng d.

+ Tìm tọa độ điểm I là giao điểm của (P) và đường thẳng d.

+ Lúc đó I là trung điểm của NN ', suy ra tọa độ của điểm N'.

Giải Toán 12: Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Chứng minh H2S có tính khử?

Viết một bình luận