Bài 16. Thực hành : Xác định hệ số ma sát

Bài 16: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Câu hỏi 1

Lực ma sát xuất hiện lúc nào? Kể tên các loại lực ma sát và viết công thức tính hệ số ma sát trượt? Phương pháp xác định hệ số ma sát trượt dùng mặt phẳng nghiêng?

Câu trả lời

Ma sát xảy ra lúc một vật vận chuyển trên một vật khác:

Các loại lực ma sát: ma sát trượt, ma sát lăn và ma sát nghỉ.

Công thức tính hệ số ma sát trượt:


Cách xác định hệ số ma sát trượt lúc sử dụng mặt phẳng nghiêng là:

Cho một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng P, có góc nghiêng α so với phương ngang. Lúc α nhỏ, vật đứng yên trên P, ko chuyển động. Lúc chúng ta tăng dần độ nghiêng α ≥ α, vật chuyển động trượt xuống dưới với gia tốc a. Độ lớn của a chỉ phụ thuộc vào góc nghiêng α và hệ số μ.t – được gọi là hệ số ma sát trượt:

Bằng cách đo a và α, chúng ta có thể xác định hệ số ma sát trượt μt

Câu 2

Kết quả thực hành

một)


b) Kết quả xác định hệ số ma sát trượt:

Vật lý 10: Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả: Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 16. Thực hành : Xác định hệ số ma sát

Video về: Bài 16. Thực hành : Xác định hệ số ma sát

Wiki về Bài 16. Thực hành : Xác định hệ số ma sát

Bài 16. Thực hành : Xác định hệ số ma sát -

Bài 16: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Câu hỏi 1

Lực ma sát xuất hiện lúc nào? Kể tên các loại lực ma sát và viết công thức tính hệ số ma sát trượt? Phương pháp xác định hệ số ma sát trượt dùng mặt phẳng nghiêng?

Câu trả lời

Ma sát xảy ra lúc một vật vận chuyển trên một vật khác:

Các loại lực ma sát: ma sát trượt, ma sát lăn và ma sát nghỉ.

Công thức tính hệ số ma sát trượt:


Cách xác định hệ số ma sát trượt lúc sử dụng mặt phẳng nghiêng là:

Cho một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng P, có góc nghiêng α so với phương ngang. Lúc α nhỏ, vật đứng yên trên P, ko chuyển động. Lúc chúng ta tăng dần độ nghiêng α ≥ α, vật chuyển động trượt xuống dưới với gia tốc a. Độ lớn của a chỉ phụ thuộc vào góc nghiêng α và hệ số μ.t - được gọi là hệ số ma sát trượt:

Bằng cách đo a và α, chúng ta có thể xác định hệ số ma sát trượt μt

Câu 2

Kết quả thực hành

một)


b) Kết quả xác định hệ số ma sát trượt:

Vật lý 10: Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả: Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận