Bài 15 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 2

Bài 15 (trang 51 SGK Đại số 10)

Chọn phương án đúng trong số các bài tập sau:

Hàm y = x2 – 5x + 3

(A) Đồng biến trên khoảng;

(B) Đồng biến trên khoảng;

(C) Nghịch biến trên khoảng;

(D) Đồng biến trên khoảng (0; 3).


Câu trả lời

Chọn câu trả lời (B): Đồng biến theo khoảng

Giảng giải: Hàm y = x2 – 5x + 3 có a = 1> 0 nên đồng biến trên khoảng hoặc đồng biến trên khoảng.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 15 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 15 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 15 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 15 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 2

Bài 15 (trang 51 SGK Đại số 10)

Chọn phương án đúng trong số các bài tập sau:

Hàm y = x2 - 5x + 3

(A) Đồng biến trên khoảng;

(B) Đồng biến trên khoảng;

(C) Nghịch biến trên khoảng;

(D) Đồng biến trên khoảng (0; 3).


Câu trả lời

Chọn câu trả lời (B): Đồng biến theo khoảng

Giảng giải: Hàm y = x2 - 5x + 3 có a = 1> 0 nên đồng biến trên khoảng hoặc đồng biến trên khoảng.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận