Bài 15 trang 179 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 178-179)

Bài 15 (trang 179 SGK Đại số 10 tăng lên)

Trên hai tuyến đường A và B, các trạm kiểm soát ghi vận tốc (km / h) của 30 oto trên mỗi đoạn đường như sau:

Đường dẫn A: 60; 65; 70; 68; 62; 75; 80; 83; 82; 69; 73; 75; 85; 72; 67; 88; 90; 85; 72; 63; 75; 76; 85; 84; 70; 61; 60; 65; 73; 76.

Đường dẫn B: 76; 64; 58; 82; 72; 70; 68; 75; 63; 67; 74; 70; 79; 80; 73; 75; 71; 68; 72; 73; 79; 80; 63; 62; 71; 70; 74; 69; 60; 63.

a) Tìm trị giá trung bình, trung vị, phương sai và độ lệch chuẩn của véc tơ vận tốc tức thời oto trên mỗi đoạn đường A và B.

b) Bạn nghĩ tuyến đường nào an toàn hơn để lái xe?

Câu trả lời:


a) Đường A: Trung bình 73,55 km / h; Trung bình là 73 km / h; phương sai là 77,14; Độ lệch chuẩn là 8,78

Đường B: Trung bình 70,81 km / h; Trung bình là 71 km / h; Phương sai là 37,73; Độ lệch chuẩn là 6,11.

b) Lái xe trên đường B an toàn hơn đường A vì vận tốc trung bình của oto trên đường B nhỏ hơn đường A và độ lệch chuẩn của oto trên đường B cũng nhỏ hơn đường A.

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 15 trang 179 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 15 trang 179 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 15 trang 179 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 15 trang 179 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 178-179)

Bài 15 (trang 179 SGK Đại số 10 tăng lên)

Trên hai tuyến đường A và B, các trạm kiểm soát ghi vận tốc (km / h) của 30 oto trên mỗi đoạn đường như sau:

Đường dẫn A: 60; 65; 70; 68; 62; 75; 80; 83; 82; 69; 73; 75; 85; 72; 67; 88; 90; 85; 72; 63; 75; 76; 85; 84; 70; 61; 60; 65; 73; 76.

Đường dẫn B: 76; 64; 58; 82; 72; 70; 68; 75; 63; 67; 74; 70; 79; 80; 73; 75; 71; 68; 72; 73; 79; 80; 63; 62; 71; 70; 74; 69; 60; 63.

a) Tìm trị giá trung bình, trung vị, phương sai và độ lệch chuẩn của véc tơ vận tốc tức thời oto trên mỗi đoạn đường A và B.

b) Bạn nghĩ tuyến đường nào an toàn hơn để lái xe?

Câu trả lời:


a) Đường A: Trung bình 73,55 km / h; Trung bình là 73 km / h; phương sai là 77,14; Độ lệch chuẩn là 8,78

Đường B: Trung bình 70,81 km / h; Trung bình là 71 km / h; Phương sai là 37,73; Độ lệch chuẩn là 6,11.

b) Lái xe trên đường B an toàn hơn đường A vì vận tốc trung bình của oto trên đường B nhỏ hơn đường A và độ lệch chuẩn của oto trên đường B cũng nhỏ hơn đường A.

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận