Bài 15 trang 144 SGK Đại số 11

Xem lại chương 4

Bài 15 trang 144 SGK Đại số 11

Cho phương trình -4x3 + 4x- 1 = 0 (1)

Câu sai là:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Hàm số y = f (x) liên tục trên (a; b) và có f (a) .f (b) 0 ∈ (a; b)


Đáp án B.

Giảng giải:

Cho f (x) = -4x3 + 4x – 1.

+ f (x) là hàm đa thức nên liên tục trên R ⇒ A đúng.

+ f (-2) = 23; f (1) = -1

⇒ f (-2) .f (1)

⇒ f (x) có ít nhất 1 nghiệm trong vòng (-2; 1) ⊂ (-∞; 1).

⇒ B sai.

+ f (0) = -1

⇒ f (-2) .f (0)

⇒ f (x) có ít nhất một nghiệm trong vòng (-2; 0).

⇒ C đúng.


⇒f (x) có ít nhất một nghiệm trong vòng Giải Toán 11: Bài 15 trang 144 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Liên kết với C ⇒ f (x) có ít nhất 2 nghiệm trong vòng (-2; 0) ⊂ (-3; 0).

⇒ D đúng.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 15 trang 144 SGK Đại số 11

Video về: Bài 15 trang 144 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 15 trang 144 SGK Đại số 11

Bài 15 trang 144 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 4

Bài 15 trang 144 SGK Đại số 11

Cho phương trình -4x3 + 4x- 1 = 0 (1)

Câu sai là:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Hàm số y = f (x) liên tục trên (a; b) và có f (a) .f (b) 0 ∈ (a; b)


Đáp án B.

Giảng giải:

Cho f (x) = -4x3 + 4x - 1.

+ f (x) là hàm đa thức nên liên tục trên R ⇒ A đúng.

+ f (-2) = 23; f (1) = -1

⇒ f (-2) .f (1)

⇒ f (x) có ít nhất 1 nghiệm trong vòng (-2; 1) ⊂ (-∞; 1).

⇒ B sai.

+ f (0) = -1

⇒ f (-2) .f (0)

⇒ f (x) có ít nhất một nghiệm trong vòng (-2; 0).

⇒ C đúng.


⇒f (x) có ít nhất một nghiệm trong vòng Giải Toán 11: Bài 15 trang 144 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Liên kết với C ⇒ f (x) có ít nhất 2 nghiệm trong vòng (-2; 0) ⊂ (-3; 0).

⇒ D đúng.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận