Bài 15 trang 112 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 112)

Bài 15 (trang 112 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một người mua vào shop hoa quả sắm 2kg cam, yêu cầu đem đi cân hai lần. Lần thứ nhất, người bán hàng đặt quả cân 1 kg vào chảo bên phải và đặt quả cam trên chảo bên trái cho tới lúc cân thăng bằng và lần sau, đặt quả cân nặng lkg vào chảo bên trái và quả cam trên chảo bên phải cho tới lúc thăng bằng là thăng bằng. Nếu cân ko chuẩn xác (do hai tay dài ngắn không giống nhau) nhưng mà cân đúng thì người mua có sắm đúng 2kg cam ko? M làm thế nào?

Câu trả lời:

Gọi x, y tuần tự là độ dài của các tay đòn bên phải và bên trái của thang đo (x> 0, y> 0). Trong lần cân thứ nhất, khối lượng quả cam là (kg). Lần cân thứ hai, khối lượng quả cam cân là y (kg). Do đó, khối lượng quả cam cân cả hai lần là (x / y + y / x) (kg). Nếu cân ko chuẩn xác, tức là x ≠ y, thì do: x / y + y / x> 2. Vậy người mua sắm nhiều hơn 2kg.


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 15 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 15 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 15 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 15 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 112)

Bài 15 (trang 112 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một người mua vào shop hoa quả sắm 2kg cam, yêu cầu đem đi cân hai lần. Lần thứ nhất, người bán hàng đặt quả cân 1 kg vào chảo bên phải và đặt quả cam trên chảo bên trái cho tới lúc cân thăng bằng và lần sau, đặt quả cân nặng lkg vào chảo bên trái và quả cam trên chảo bên phải cho tới lúc thăng bằng là thăng bằng. Nếu cân ko chuẩn xác (do hai tay dài ngắn không giống nhau) nhưng mà cân đúng thì người mua có sắm đúng 2kg cam ko? M làm thế nào?

Câu trả lời:

Gọi x, y tuần tự là độ dài của các tay đòn bên phải và bên trái của thang đo (x> 0, y> 0). Trong lần cân thứ nhất, khối lượng quả cam là (kg). Lần cân thứ hai, khối lượng quả cam cân là y (kg). Do đó, khối lượng quả cam cân cả hai lần là (x / y + y / x) (kg). Nếu cân ko chuẩn xác, tức là x ≠ y, thì do: x / y + y / x> 2. Vậy người mua sắm nhiều hơn 2kg.


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Tính chất hóa học chung của kim loại là gì?

Viết một bình luận