Bài 14 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 2

Bài 14 (trang 51 SGK Đại số 10)

Chọn phương án đúng trong số các bài tập sau:

Câu trả lời

Chọn câu trả lời (D)

Giảng giải: Parabol y = 3x2 – 2x + 1 có a = 3; b = –2; c = 1, = b2 – 4ac = –8

Đỉnh của Parabol là

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 14 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 14 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 14 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 14 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 2

Bài 14 (trang 51 SGK Đại số 10)

Chọn phương án đúng trong số các bài tập sau:

Câu trả lời

Chọn câu trả lời (D)

Giảng giải: Parabol y = 3x2 - 2x + 1 có a = 3; b = –2; c = 1, = b2 - 4ac = –8

Đỉnh của Parabol là

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận