Bài 14 trang 179 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 178-179)

Bài 14 (trang 179 SGK Đại số 10 tăng lên)

Số lượng khách tới một điểm du lịch trong mỗi tháng như sau:

a) Tìm trị giá trung bình và số trung vị

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu trả lời:

a) Trị giá trung bình là: 554,17

Trung vị là 537,5 (vì sau lúc sắp xếp dữ liệu theo trật tự ko giảm, hình thứ sáu là 525, hình thứ bảy là 550).


b) Phương sai là: 43061,81; độ lệch chuẩn là 207,51

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 14 trang 179 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 14 trang 179 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 14 trang 179 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 14 trang 179 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 178-179)

Bài 14 (trang 179 SGK Đại số 10 tăng lên)

Số lượng khách tới một điểm du lịch trong mỗi tháng như sau:

a) Tìm trị giá trung bình và số trung vị

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu trả lời:

a) Trị giá trung bình là: 554,17

Trung vị là 537,5 (vì sau lúc sắp xếp dữ liệu theo trật tự ko giảm, hình thứ sáu là 525, hình thứ bảy là 550).


b) Phương sai là: 43061,81; độ lệch chuẩn là 207,51

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận