Bài 14 trang 144 SGK Đại số 11

Xem lại chương 4

Bài 14 trang 144 SGK Đại số 11

Cho hàm:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Hàm liên tục tại x = 3 nếu và chỉ lúc


Đáp án D.


Giảng giải :

Chúng ta có:

Giải Toán 11: Bài 14 trang 144 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 14 trang 144 SGK Đại số 11

Video về: Bài 14 trang 144 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 14 trang 144 SGK Đại số 11

Bài 14 trang 144 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 4

Bài 14 trang 144 SGK Đại số 11

Cho hàm:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Hàm liên tục tại x = 3 nếu và chỉ lúc


Đáp án D.


Giảng giải :

Chúng ta có:

Giải Toán 11: Bài 14 trang 144 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận