Bài 14 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 2: Dãy số

Bài 14 (trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chứng minh rằng dãy số (uN) với bạnN = (2n + 3) / (3n + 2) là dãy giảm và có giới hạn.

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 14 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 14 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 14 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 14 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài 2: Dãy số

Bài 14 (trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chứng minh rằng dãy số (uN) với bạnN = (2n + 3) / (3n + 2) là dãy giảm và có giới hạn.

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận