Bài 13 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 3

Bài 13 (trang 71 SGK Đại số 10)

Hai người quét sân. Cả hai người cùng quét sân trong 1 giờ 20 phút, còn nếu chỉ có một mình thì người thứ nhất quét nhiều hơn người thứ hai 2 giờ. Hỏi mỗi người quét sân một mình bao nhiêu giờ?

Câu trả lời

– Gọi x (giờ) là thời kì người thứ nhất quét sân một mình (x> 2).

– Vậy x – 2 (giờ) là thời kì người thứ hai quét sân một mình.

– Trong 1 giờ:


– Vì cả hai người quét sân trong 1 giờ 20 phút = 4/3 giờ nên trong một giờ cả hai người quét được 3/4 sân.

Vì vậy, chúng tôi có phương trình:


Vậy nếu quét riêng thì người thứ nhất quét mất 4 giờ, người thứ hai quét mất 2 giờ.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 13 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 13 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 13 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 13 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 3

Bài 13 (trang 71 SGK Đại số 10)

Hai người quét sân. Cả hai người cùng quét sân trong 1 giờ 20 phút, còn nếu chỉ có một mình thì người thứ nhất quét nhiều hơn người thứ hai 2 giờ. Hỏi mỗi người quét sân một mình bao nhiêu giờ?

Câu trả lời

- Gọi x (giờ) là thời kì người thứ nhất quét sân một mình (x> 2).

- Vậy x - 2 (giờ) là thời kì người thứ hai quét sân một mình.

- Trong 1 giờ:


- Vì cả hai người quét sân trong 1 giờ 20 phút = 4/3 giờ nên trong một giờ cả hai người quét được 3/4 sân.

Vì vậy, chúng tôi có phương trình:


Vậy nếu quét riêng thì người thứ nhất quét mất 4 giờ, người thứ hai quét mất 2 giờ.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận