Bài 13 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 13 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Trong một vụ tai nạn giao thông, xe tải va chạm với xe khách lưu thông chiều trái lại. Xe nào chịu nhiều lực hơn? Oto nào nhận gia tốc lớn hơn? giảng giải.

Câu trả lời

Cả hai oto đều chịu một lực như nhau (theo định luật II Newton).

Oto nhỏ hơn thu được gia tốc lớn hơn vì gia tốc tỉ lệ thuận với lực tác dụng và tỉ lệ nghịch với khối lượng.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 13 trang 65 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 13 trang 65 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 13 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 13 trang 65 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 13 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Trong một vụ tai nạn giao thông, xe tải va chạm với xe khách lưu thông chiều trái lại. Xe nào chịu nhiều lực hơn? Oto nào nhận gia tốc lớn hơn? giảng giải.

Câu trả lời

Cả hai oto đều chịu một lực như nhau (theo định luật II Newton).

Oto nhỏ hơn thu được gia tốc lớn hơn vì gia tốc tỉ lệ thuận với lực tác dụng và tỉ lệ nghịch với khối lượng.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận