Bài 13 trang 178 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 178-179)

Bài 13 (trang 178 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một shop vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán được trong 23 ngày cuối năm 2004. Kết quả như sau: 47; 54; 43; 50; 61; 36; 65; 54; 50; 43; 62; 59; 36; 45; 45; 33; 53; 67; 21; 45; 50; 36; 58.

a) Tính trị giá trung bình và số trung vị

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Câu trả lời:

a) Trị giá trung bình là: 48,39

Trung vị là 50 (vì sau lúc sắp xếp các số theo trật tự ko giảm thì chữ số 12 là 50).


b) Phương sai là: 121,98; độ lệch chuẩn là 11,04

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 13 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 13 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 13 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 13 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 178-179)

Bài 13 (trang 178 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một shop vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán được trong 23 ngày cuối năm 2004. Kết quả như sau: 47; 54; 43; 50; 61; 36; 65; 54; 50; 43; 62; 59; 36; 45; 45; 33; 53; 67; 21; 45; 50; 36; 58.

a) Tính trị giá trung bình và số trung vị

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Câu trả lời:

a) Trị giá trung bình là: 48,39

Trung vị là 50 (vì sau lúc sắp xếp các số theo trật tự ko giảm thì chữ số 12 là 50).


b) Phương sai là: 121,98; độ lệch chuẩn là 11,04

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận