Bài 13 trang 177 SGK Đại số 11

Xem lại chương 5

Bài 13 trang 177 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính f ′ (x) và giải bất phương trình f ′ (x) ≤ 0, sử dụng hằng đẳng thức.

Chọn đáp án A.

Giảng giải:


Ta có: f ‘(x) = x2 + x + 1 =


> 0 với mọi x ∈ R.

Do đó, phương trình f ‘(x) ≤ 0 vô nghiệm.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 5

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 13 trang 177 SGK Đại số 11

Video về: Bài 13 trang 177 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 13 trang 177 SGK Đại số 11

Bài 13 trang 177 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 5

Bài 13 trang 177 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính f ′ (x) và giải bất phương trình f ′ (x) ≤ 0, sử dụng hằng đẳng thức.

Chọn đáp án A.

Giảng giải:


Ta có: f '(x) = x2 + x + 1 =


> 0 với mọi x ∈ R.

Do đó, phương trình f '(x) ≤ 0 vô nghiệm.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 5

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận