Bài 13 trang 144 SGK Đại số 11

Xem lại chương 4

Bài 13 trang 144 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

Chia cả tử số và mẫu số của hàm số cho lũy thừa cao nhất của x và tính giới hạn.

Đáp án A

Giảng giải:Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 13 trang 144 SGK Đại số 11

Video về: Bài 13 trang 144 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 13 trang 144 SGK Đại số 11

Bài 13 trang 144 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 4

Bài 13 trang 144 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

Chia cả tử số và mẫu số của hàm số cho lũy thừa cao nhất của x và tính giới hạn.

Đáp án A

Giảng giải:Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận