Bài 13 trang 108 SGK Đại số 11

Xem lại chương 3

Bài 13 trang 108 SGK Đại số 11

Chứng minh rằng nếu các số a2b2c2 lập thành một cấp số cộng (a, b, c 0) thì các số cũng tạo thành một mức phụ gia.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng tính chất của CSC: Nếu ba số x, y, z là ba số liên tục của CSC thì: x + z = 2yx


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 3


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 13 trang 108 SGK Đại số 11

Video về: Bài 13 trang 108 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 13 trang 108 SGK Đại số 11

Bài 13 trang 108 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 3

Bài 13 trang 108 SGK Đại số 11

Chứng minh rằng nếu các số a2b2c2 lập thành một cấp số cộng (a, b, c 0) thì các số cũng tạo thành một mức phụ gia.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng tính chất của CSC: Nếu ba số x, y, z là ba số liên tục của CSC thì: x + z = 2yx


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 3


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận