Bài 12 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 12 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Một quả cầu khối lượng 0,50 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá vào quả bóng một lực 250 N. Thời kì chân chạm vào quả bóng là 0,020 s. Quả bóng bay đi với vận tốc.

  1. 0,01 m / s
  2. 0,1 m / s
  3. 2,5 m / s
  4. 10 m / s.

Câu trả lời

Chọn DỄ DÀNG

Vận dụng định luật II Newton ta có:

Quả cầu chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời: V = V + at = 0 + 500. 0,02 = 10 m / s.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 12 trang 65 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 12 trang 65 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 12 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 12 trang 65 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 12 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Một quả cầu khối lượng 0,50 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá vào quả bóng một lực 250 N. Thời kì chân chạm vào quả bóng là 0,020 s. Quả bóng bay đi với vận tốc.

  1. 0,01 m / s
  2. 0,1 m / s
  3. 2,5 m / s
  4. 10 m / s.

Câu trả lời

Chọn DỄ DÀNG

Vận dụng định luật II Newton ta có:

Quả cầu chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời: V = V + at = 0 + 500. 0,02 = 10 m / s.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận