Bài 12 trang 178 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 178-179)

Bài 12 (trang 178 SGK Đại số 10 tăng lên)

Số liệu sau đây cho ta lợi nhuận hàng tháng (làm tròn) của một shop trong năm 2000. Đơn vị là triệu đồng.

a) Tìm trị giá trung bình và số trung vị

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

Câu trả lời:

a) Trị giá trung bình là: 15,67


Trị giá trung bình là 17 triệu (vì chữ số thứ sáu là 16, chữ số thứ bảy là 18)

b) Phương sai đó là: 5,39 triệu

Độ lệch chuẩn là: 2,32 triệu.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 12 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 12 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 12 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 12 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 178-179)

Bài 12 (trang 178 SGK Đại số 10 tăng lên)

Số liệu sau đây cho ta lợi nhuận hàng tháng (làm tròn) của một shop trong năm 2000. Đơn vị là triệu đồng.

a) Tìm trị giá trung bình và số trung vị

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

Câu trả lời:

a) Trị giá trung bình là: 15,67


Trị giá trung bình là 17 triệu (vì chữ số thứ sáu là 16, chữ số thứ bảy là 18)

b) Phương sai đó là: 5,39 triệu

Độ lệch chuẩn là: 2,32 triệu.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận