Bài 12 trang 177 SGK Đại số 11

Xem lại chương 5

Bài 12 trang 177 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính h ′ ′ (x) và giải phương trình h ′ ′ (x) = 0.

Chọn đáp án C.

Giảng giải:


Chúng ta có:

h ‘(x) = 15 (x + 1)2 + 4

h ”(x) = 30 (x + 1);

h ”(x) = 0 30 (x + 1) = 0 x = -1

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 5

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 12 trang 177 SGK Đại số 11

Video về: Bài 12 trang 177 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 12 trang 177 SGK Đại số 11

Bài 12 trang 177 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 5

Bài 12 trang 177 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính h ′ ′ (x) và giải phương trình h ′ ′ (x) = 0.

Chọn đáp án C.

Giảng giải:


Chúng ta có:

h '(x) = 15 (x + 1)2 + 4

h ”(x) = 30 (x + 1);

h ”(x) = 0 30 (x + 1) = 0 x = -1

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 5

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận