Bài 12 Báo cáo thực hành 

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Bài 12 Báo cáo thực hành

BÁO CÁO THỰC TẬP

Họ và tên:…………………

Lớp:……………

Tổ:……………….

1. Tên bài tập:

Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa.


2. Bảng 12.1:

Trị giá: RẺ = 20 (ω), RMột = 1,98 (ω)
x = R (ω) TÔI 10 .)-3MỘT) U (V) y = 1 / T (A-Trước nhất)
100 1,26 1,30 80
90 1,41 1,27 71
80 1.53 1,25 65
70 1,72 1,22 58
60 1,91 1.18 52
50 2,20 1.11 46
40 2,53 1,05 41
30 3.02 0,95 34

Trị giá: RẺ = 20 (ω), RMột = 1,98 (ω)

x = R (ω) I (10.)-3A) Ư (V) y = 1 / T (A-Trước nhất)

100 1,26 1,30 80

90 1,41 1,27 71

80 1,53 1,25 65

70 1,72 1,22 58

60 1,91 1,18 52

50 2,20 1,11 46

40 2,53 1,05 41

30 3,02 0,95 34

Tùy chọn một:

a) Vẽ đồ thị U = f (I) trên khổ giấy vuông (khổ A4) với tỉ lệ thích hợp, hoặc vẽ trên máy tính, trong Microsoft Excel.

b) Nhận xét và kết luận:

Hình dạng của đồ thị U = f (I) có giống với hình 12.5.?

Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có nghiệm đúng

c) Xác định tọa độ U vàim trong số các điểm nhưng mà phần mở rộng của đồ thị U = f (I) giao với trục tung và trục hoành:

I = 0 U = = 1,577 (V)


Từ đó suy ra: = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Sự lựa chọn thứ hai:

a) Tính trị giá tương ứng của y và x trong bảng 12.1

b) Vẽ biểu đồ y = f (x) trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ lệ thích hợp, hoặc vẽ trên máy tính, trong Microsoft Excel.

Lời giải bài tập Vật Lí 11 Bài 12 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11

c) Nhận xét và kết luận:

Hình dạng của đồ thị y = f (x) có giống trong hình 12.6 ko

Định luật Ôm cho toàn mạch (phương trình 12.2) có một nghiệm đúng

d) Xác định tọa độ xm và y0 của các điểm nhưng mà đường kéo dài của đồ thị y = f (x) cắt các trục tung và hoành:

y = 0 xm = -b = – (RMột + RẺ + r) = – (20 + 1,98 + r) = -23 (ω)

Lời giải bài tập Vật Lí 11 Bài 12 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11

Từ đó suy ra: = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Nhìn thấy tất cả Phần thưởng tập thể dục Vật lý 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 12 Báo cáo thực hành 

Video về: Bài 12 Báo cáo thực hành 

Wiki về Bài 12 Báo cáo thực hành 

Bài 12 Báo cáo thực hành  -

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Bài 12 Báo cáo thực hành

BÁO CÁO THỰC TẬP

Họ và tên:…………………

Lớp:……………

Tổ:……………….

1. Tên bài tập:

Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa.


2. Bảng 12.1:

Trị giá: RẺ = 20 (ω), RMột = 1,98 (ω)
x = R (ω) TÔI 10 .)-3MỘT) U (V) y = 1 / T (A-Trước nhất)
100 1,26 1,30 80
90 1,41 1,27 71
80 1.53 1,25 65
70 1,72 1,22 58
60 1,91 1.18 52
50 2,20 1.11 46
40 2,53 1,05 41
30 3.02 0,95 34

Trị giá: RẺ = 20 (ω), RMột = 1,98 (ω)

x = R (ω) I (10.)-3A) Ư (V) y = 1 / T (A-Trước nhất)

100 1,26 1,30 80

90 1,41 1,27 71

80 1,53 1,25 65

70 1,72 1,22 58

60 1,91 1,18 52

50 2,20 1,11 46

40 2,53 1,05 41

30 3,02 0,95 34

Tùy chọn một:

a) Vẽ đồ thị U = f (I) trên khổ giấy vuông (khổ A4) với tỉ lệ thích hợp, hoặc vẽ trên máy tính, trong Microsoft Excel.

b) Nhận xét và kết luận:

Hình dạng của đồ thị U = f (I) có giống với hình 12.5.?

Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có nghiệm đúng

c) Xác định tọa độ U vàim trong số các điểm nhưng mà phần mở rộng của đồ thị U = f (I) giao với trục tung và trục hoành:

I = 0 U = = 1,577 (V)


Từ đó suy ra: = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Sự lựa chọn thứ hai:

a) Tính trị giá tương ứng của y và x trong bảng 12.1

b) Vẽ biểu đồ y = f (x) trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ lệ thích hợp, hoặc vẽ trên máy tính, trong Microsoft Excel.

Lời giải bài tập Vật Lí 11 Bài 12 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11

c) Nhận xét và kết luận:

Hình dạng của đồ thị y = f (x) có giống trong hình 12.6 ko

Định luật Ôm cho toàn mạch (phương trình 12.2) có một nghiệm đúng

d) Xác định tọa độ xm và y0 của các điểm nhưng mà đường kéo dài của đồ thị y = f (x) cắt các trục tung và hoành:

y = 0 xm = -b = - (RMột + RẺ + r) = - (20 + 1,98 + r) = -23 (ω)

Lời giải bài tập Vật Lí 11 Bài 12 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11

Từ đó suy ra: = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Nhìn thấy tất cả Phần thưởng tập thể dục Vật lý 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận