Bài 11 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 3

Bài 11 (trang 71 SGK Đại số 10)

Giải các phương trình

a) | 4x – 9 | = 3 – 2x; b) | 2x + 1 | = | 3x + 5 |

Câu trả lời

a) | 4x – 9 | = 3 – 2x

+ Xét 4x – 9 ≥ 0 ⇔ x ≥ 9/4 thì | 4x – 9 | = 4x ​​- 9

| 4x – 9 | = 3 – 2x trở thành 4x – 9 = 3 – 2x 6x = 12 x = 2


+ Xét 4x – 9

| 4x – 9 | = 3 – 2x trở thành 9 – 4x = 3 – 2x ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3> 9/4 (ko thỏa mãn).

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) | 2x + 1 | = | 3x + 5 |

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là


Tri thức ứng dụng

Phương trình có dạng | f (x) | = | g (x) | bằng phương pháp ngắt dấu trị giá tuyệt đối, chúng ta thu được các trường hợp

  • | f (x) | = g (x) ⇔ f (x) = g (x) hoặc –f (x) = g (x)
  • | f (x) | = – g (x) ⇔ f (x) = –g (x) hoặc –f (x) = –g (x)

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 11 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 11 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 11 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 11 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 3

Bài 11 (trang 71 SGK Đại số 10)

Giải các phương trình

a) | 4x - 9 | = 3 - 2x; b) | 2x + 1 | = | 3x + 5 |

Câu trả lời

a) | 4x - 9 | = 3 - 2x

+ Xét 4x - 9 ≥ 0 ⇔ x ≥ 9/4 thì | 4x - 9 | = 4x ​​- 9

| 4x - 9 | = 3 - 2x trở thành 4x - 9 = 3 - 2x 6x = 12 x = 2


+ Xét 4x - 9

| 4x - 9 | = 3 - 2x trở thành 9 - 4x = 3 - 2x ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3> 9/4 (ko thỏa mãn).

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) | 2x + 1 | = | 3x + 5 |

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là


Tri thức ứng dụng

Phương trình có dạng | f (x) | = | g (x) | bằng phương pháp ngắt dấu trị giá tuyệt đối, chúng ta thu được các trường hợp

  • | f (x) | = g (x) ⇔ f (x) = g (x) hoặc –f (x) = g (x)
  • | f (x) | = - g (x) ⇔ f (x) = –g (x) hoặc –f (x) = –g (x)

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận