Bài 11 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 11 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Một vật khối lượng 8,0 kg trượt xuống mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0 m / s2. Lực gây ra gia tốc này là bao nhiêu? So sánh độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Lấy g = 10 m / s2.

  1. 1,6 N, nhỏ hơn
  2. 16 N, nhỏ hơn
  3. 160 N, lớn hơn
  4. 4 N, lớn hơn.

Câu trả lời

– Chọn XÓA

– Chọn chiều dương làm chiều chuyển động của vật.

Vận dụng định luật II Newton ta có:

Chiếu


theo hướng chuyển động, chúng ta thu được:

F = ma = 8,2 = 16N

Công của trọng lực lên vật (trọng lượng của vật) là:

P = mg = 8.10 = 80N


Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 11 trang 65 SGK Vật Lí 10 | Giải bài tập Vật lý 10

=> Lực F nhỏ hơn trọng lực P. Nhìn thấy tất cả

Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 11 trang 65 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 11 trang 65 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 11 trang 65 SGK Vật Lý 10

Bài 11 trang 65 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 11 (trang 65 SGK Vật Lý 10)

Một vật khối lượng 8,0 kg trượt xuống mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0 m / s2. Lực gây ra gia tốc này là bao nhiêu? So sánh độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Lấy g = 10 m / s2.

  1. 1,6 N, nhỏ hơn
  2. 16 N, nhỏ hơn
  3. 160 N, lớn hơn
  4. 4 N, lớn hơn.

Câu trả lời

- Chọn XÓA

- Chọn chiều dương làm chiều chuyển động của vật.

Vận dụng định luật II Newton ta có:

Chiếu


theo hướng chuyển động, chúng ta thu được:

F = ma = 8,2 = 16N

Công của trọng lực lên vật (trọng lượng của vật) là:

P = mg = 8.10 = 80N


Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 11 trang 65 SGK Vật Lí 10 | Giải bài tập Vật lý 10

=> Lực F nhỏ hơn trọng lực P. Nhìn thấy tất cả

Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 25 trang 66 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Viết một bình luận