Bài 11 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 2

Bài 11 (trang 51 SGK Đại số 10)

Xác định a, b biết đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A (1; 3) và B (-1; 5)

Câu trả lời

Đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A (1; 3) và B (-1; 5) nên:

Vậy phương trình của đường thẳng là: y = -x + 4.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 11 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 11 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 11 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 11 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 2

Bài 11 (trang 51 SGK Đại số 10)

Xác định a, b biết đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A (1; 3) và B (-1; 5)

Câu trả lời

Đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A (1; 3) và B (-1; 5) nên:

Vậy phương trình của đường thẳng là: y = -x + 4.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận