Bài 11 trang 178 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu dữ liệu

Bài 11 (trang 178 SGK Đại số 10 tăng lên)

Bảng sau được lấy từ số theo dõi bán hàng của một shop tiếp thị qua điện thoại:

a) Tìm số oto bán được trung bình trong một ngày.

b) Tìm phương sai và độ lệch chẩn đoán.

Câu trả lời:

a) Trị giá trung bình là: 2,35


b) Phương sai là: 1,57

Độ lệch chuẩn: 1,25

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 11 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 11 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 11 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 11 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu dữ liệu

Bài 11 (trang 178 SGK Đại số 10 tăng lên)

Bảng sau được lấy từ số theo dõi bán hàng của một shop tiếp thị qua điện thoại:

a) Tìm số oto bán được trung bình trong một ngày.

b) Tìm phương sai và độ lệch chẩn đoán.

Câu trả lời:

a) Trị giá trung bình là: 2,35


b) Phương sai là: 1,57

Độ lệch chuẩn: 1,25

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận