Bài 11 trang 177 SGK Đại số 11

Xem lại chương 5

Bài 11 trang 177 SGK Đại số 11

A. 0 B. 1 C. -2 D. 5

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính đạo hàm cấp hai của hàm số f (x) rồi tính


Chọn đáp án D.


Giảng giải:

f (x) = sin3x + x2

⇒ f ‘(x) = 3sin2x. (sinx) ‘+ 2x = 3sin2x.cosx + 2x

⇒ f ”(x) = (3sin2x.cosx) ‘+ (2x)’

= 3 (sin2x) ‘. cosx + 3sin2x (cosx) ‘+ 2

= 3,2.sinx.cosx.cosx + 3sin2x. (- sinx) + 2

= 6sinx.cos2x – 3sin3x + 2

⇒ f ”(- π / 2) = 5

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 5

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 11 trang 177 SGK Đại số 11

Video về: Bài 11 trang 177 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 11 trang 177 SGK Đại số 11

Bài 11 trang 177 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 5

Bài 11 trang 177 SGK Đại số 11

A. 0 B. 1 C. -2 D. 5

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính đạo hàm cấp hai của hàm số f (x) rồi tính


Chọn đáp án D.


Giảng giải:

f (x) = sin3x + x2

⇒ f '(x) = 3sin2x. (sinx) '+ 2x = 3sin2x.cosx + 2x

⇒ f ”(x) = (3sin2x.cosx) '+ (2x)'

= 3 (sin2x) '. cosx + 3sin2x (cosx) '+ 2

= 3,2.sinx.cosx.cosx + 3sin2x. (- sinx) + 2

= 6sinx.cos2x - 3sin3x + 2

⇒ f ”(- π / 2) = 5

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 5

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận