Bài 11 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 2: Dãy số

Bài 11 (trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Đối với hình vuông ATrước tiênGỠ BỎTrước tiênTrước tiênDỄTrước tiên cạnh là 6cm. Người ta xây hình vuông A2GỠ BỎ22DỄ2 Một3GỠ BỎ33DỄ3 ….,MỘTNGỠ BỎNNDỄN ….. trong các cách sau: với mỗi n = 2,3,4, … lấy điểm ANKẾT THÚCN,N và dễ dàngN tương ứng trên các cạnh An – 1GỠ BỎn – 1KẾT THÚCn – 1n – 1,n – 1DỄn – 1 và dễ dàngn – 1Mộtn – 1 sao cho An – 1MộtN = 1 cm và ANGỠ BỎNNDỄN là một hình vuông. Hãy xem xét dãy số (uN) với bạnN là độ dài của hình vuông ANGỠ BỎNNDỄN . Hãy đưa ra một dãy số (uN) ở trên bởi một quan hệ lặp lại.

Câu trả lời:


Giải Toán 11 nâng cao: Bài 11 trang 106 SGK Giải tích 11 nâng cao Đại số

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 11 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 11 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 11 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 11 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài 2: Dãy số

Bài 11 (trang 106 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Đối với hình vuông ATrước tiênGỠ BỎTrước tiênTrước tiênDỄTrước tiên cạnh là 6cm. Người ta xây hình vuông A2GỠ BỎ22DỄ2 Một3GỠ BỎ33DỄ3 ....,MỘTNGỠ BỎNNDỄN ..... trong các cách sau: với mỗi n = 2,3,4, ... lấy điểm ANKẾT THÚCN,N và dễ dàngN tương ứng trên các cạnh An - 1GỠ BỎn - 1KẾT THÚCn - 1n - 1,n - 1DỄn - 1 và dễ dàngn - 1Mộtn - 1 sao cho An - 1MộtN = 1 cm và ANGỠ BỎNNDỄN là một hình vuông. Hãy xem xét dãy số (uN) với bạnN là độ dài của hình vuông ANGỠ BỎNNDỄN . Hãy đưa ra một dãy số (uN) ở trên bởi một quan hệ lặp lại.

Câu trả lời:


Giải Toán 11 nâng cao: Bài 11 trang 106 SGK Giải tích 11 nâng cao Đại số

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận