Bài 10 trang 41 SGK Đại số 11

Xem lại chương 1

Bài 10 trang 41 SGK Đại số 11

Phương trình 2tanx – 2cox – 3 = 0 có số nghiệm trong vòng (-π / 2; π) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu trả lời


Hướng dẫn

Chuyển phương trình về dạng bậc hai của tanx, sử dụng công thức

Đáp án C.

Giảng giải.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 10 trang 41 SGK Đại số 11

Video về: Bài 10 trang 41 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 10 trang 41 SGK Đại số 11

Bài 10 trang 41 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 1

Bài 10 trang 41 SGK Đại số 11

Phương trình 2tanx - 2cox - 3 = 0 có số nghiệm trong vòng (-π / 2; π) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu trả lời


Hướng dẫn

Chuyển phương trình về dạng bậc hai của tanx, sử dụng công thức

Đáp án C.

Giảng giải.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận