Bài 10 trang 178 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu dữ liệu

Bài 10 (trang 178 SGK Đại số 10 tăng lên)

179 củ khoai tây được phân thành chín nhóm dựa trên trọng lượng của chúng (gam). Chúng ta có bảng phân phối tần suất sau

Tính khối lượng trung bình của một trong các củ khoai tây. Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu trả lời:

Lấy trung điểm của các khoảng để trình diễn, ta có:Từ bảng trên ta có:

x = 1/179 (14.5.1 + 24.5.14 + 34.5.21 + 44.5.73 + 54.5.42 + 64.5.13 + 74.5.9 + 84.5.4 + 94.5.2) = 48.35

Phương sai: s2194,64

Độ lệch chuẩn: s≈13,95

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 10 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 10 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 10 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 10 trang 178 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu dữ liệu

Bài 10 (trang 178 SGK Đại số 10 tăng lên)

179 củ khoai tây được phân thành chín nhóm dựa trên trọng lượng của chúng (gam). Chúng ta có bảng phân phối tần suất sau

Tính khối lượng trung bình của một trong các củ khoai tây. Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu trả lời:

Lấy trung điểm của các khoảng để trình diễn, ta có:Từ bảng trên ta có:

x = 1/179 (14.5.1 + 24.5.14 + 34.5.21 + 44.5.73 + 54.5.42 + 64.5.13 + 74.5.9 + 84.5.4 + 94.5.2) = 48.35

Phương sai: s2194,64

Độ lệch chuẩn: s≈13,95

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận