Bài 10 trang 115 SGK Vật Lý 10

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 10 (trang 115 SGK Vật Lý 10)

Mốc quán tính của vật xoay quanh một trục ko phụ thuộc vào?

A. Khối lượng của vật.

B. Hình dạng và kích thước của vật.

C. Vận tốc góc của vật.

D. Vị trí của trục quay.

Chọn câu trả lời đúng.


Câu trả lời

– Chọn ý tưởng

Vì mức quán tính của một vật chỉ phụ thuộc vào khối lượng, sự phân bố khối lượng và vị trí của trục quay của vật đó.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 10 trang 115 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 10 trang 115 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 10 trang 115 SGK Vật Lý 10

Bài 10 trang 115 SGK Vật Lý 10 -

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 10 (trang 115 SGK Vật Lý 10)

Mốc quán tính của vật xoay quanh một trục ko phụ thuộc vào?

A. Khối lượng của vật.

B. Hình dạng và kích thước của vật.

C. Vận tốc góc của vật.

D. Vị trí của trục quay.

Chọn câu trả lời đúng.


Câu trả lời

- Chọn ý tưởng

Vì mức quán tính của một vật chỉ phụ thuộc vào khối lượng, sự phân bố khối lượng và vị trí của trục quay của vật đó.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận