Bài 10 trang 108 SGK Đại số 11

Xem lại chương 3

Bài 10 trang 108 SGK Đại số 11

Tứ giác ABCD có số đo các góc tạo thành một số cộng theo trật tự A, B, C, D. Biết rằng góc C gấp 4 lần góc A. Tính các góc của tứ giác.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức SHTQ: uN = uTrước tiên + (n − 1) d

Ký hiệu:: angle

Các góc của tứ giác là ∠A, ∠B, ∠C, ∠D (∠A> 0) tạo thành phép cộng:


⇒ ∠B = ∠A + d,

∠C = A + 2d,

∠D = ∠A + 3d.

Theo giả thiết:

∠C = 5∠A

⇒ ∠A + 2d = 5∠A

⇒ 2d = 4∠A

hoặc d = 2.∠A

ABCD là một tứ giác

⇒ ∠A + B + C + ∠D = 360º

∠A + A + d + A + 2d + A + 3d = 360º

⇒ 4∠A + 12∠A = 360º

⇒ 16∠A = 360º

∠A = 22º30 ′

⇒d = 45º.

Vậy ∠A = 22º30 ′; ∠B = 67º30 ′; ∠C = 112º30 ‘; D = 157º30 ′

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 3

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 10 trang 108 SGK Đại số 11

Video về: Bài 10 trang 108 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 10 trang 108 SGK Đại số 11

Bài 10 trang 108 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 3

Bài 10 trang 108 SGK Đại số 11

Tứ giác ABCD có số đo các góc tạo thành một số cộng theo trật tự A, B, C, D. Biết rằng góc C gấp 4 lần góc A. Tính các góc của tứ giác.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức SHTQ: uN = uTrước tiên + (n − 1) d

Ký hiệu:: angle

Các góc của tứ giác là ∠A, ∠B, ∠C, ∠D (∠A> 0) tạo thành phép cộng:


⇒ ∠B = ∠A + d,

∠C = A + 2d,

∠D = ∠A + 3d.

Theo giả thiết:

∠C = 5∠A

⇒ ∠A + 2d = 5∠A

⇒ 2d = 4∠A

hoặc d = 2.∠A

ABCD là một tứ giác

⇒ ∠A + B + C + ∠D = 360º

∠A + A + d + A + 2d + A + 3d = 360º

⇒ 4∠A + 12∠A = 360º

⇒ 16∠A = 360º

∠A = 22º30 ′

⇒d = 45º.

Vậy ∠A = 22º30 ′; ∠B = 67º30 ′; ∠C = 112º30 '; D = 157º30 ′

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 3

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận