Bài 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Bài 1 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Câu nào sai?

A. Hạt tải điện trong kim loại là các êlectron tự do.

B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ ko đổi

C. Hạt tải điện trong kim loại là các ion

D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt

Câu trả lời


Hạt tải điện trong kim loại là các electron tự do, ko phải là ion. ⇒ Câu C sai.

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Bài 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Bài 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Bài 1 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Bài 1 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Câu nào sai?

A. Hạt tải điện trong kim loại là các êlectron tự do.

B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ ko đổi

C. Hạt tải điện trong kim loại là các ion

D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt

Câu trả lời


Hạt tải điện trong kim loại là các electron tự do, ko phải là ion. ⇒ Câu C sai.

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận