Bài 1 trang 89 SGK Giải tích 12

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 1 (trang 89 SGK Giải tích 12:

Tính toán

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Bất đẳng thức mũ cơ bản:

BPT ax


BPT ax > b

b 0

PT thiếu kinh nghiệm

Tập nghiệm là R.

b> 0

0

x> nhật kýmộtb

x ab

a> 1

x ab

x> nhật kýmộtb


Vậy phương trình có tập nghiệm S = (-∞; 0) (1; + ∞)

Giải Toán 12: Bài 1 trang 89 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là Giải Toán 12: Bài 1 trang 89 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 89 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (-∞; 1]

Giải Toán 12: Bài 1 trang 89 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm S = (-∞; 0) ∪ (1; + ∞)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 89 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 1 trang 89 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 1 trang 89 SGK Giải tích 12

Bài 1 trang 89 SGK Giải tích 12 -

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 1 (trang 89 SGK Giải tích 12:

Tính toán

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Bất đẳng thức mũ cơ bản:

BPT ax


BPT ax > b

b 0

PT thiếu kinh nghiệm

Tập nghiệm là R.

b> 0

0

x> nhật kýmộtb

x ab

a> 1

x ab

x> nhật kýmộtb


Vậy phương trình có tập nghiệm S = (-∞; 0) (1; + ∞)

Giải Toán 12: Bài 1 trang 89 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là Giải Toán 12: Bài 1 trang 89 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 89 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (-∞; 1]

Giải Toán 12: Bài 1 trang 89 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm S = (-∞; 0) ∪ (1; + ∞)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận