Bài 1 trang 87 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn số

Bài 1 (trang 87 SGK Đại số 10)

Tìm các trị giá của x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

Câu trả lời


Giải Toán 10: Bài 1 trang 87 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Ghi nhớ


Tìm tập xác định của BPT cũng giống như tìm tập xác định của PT

BPT xác định lúc mỗi biểu thức trong nó xác định.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 87 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 1 trang 87 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 1 trang 87 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Bài 1 trang 87 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10 -

Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn số

Bài 1 (trang 87 SGK Đại số 10)

Tìm các trị giá của x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

Câu trả lời


Giải Toán 10: Bài 1 trang 87 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Ghi nhớ


Tìm tập xác định của BPT cũng giống như tìm tập xác định của PT

BPT xác định lúc mỗi biểu thức trong nó xác định.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận