Bài 1 trang 84 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 16: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Bài 1 trang 84 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Chọn từ một trong các dải ampe kế (GHD) dưới đây để có trị giá gần đúng nhất trong thử nghiệm sức điện động và điện trở của pin cũ:

A. GHD là 1A

B. GHĐ là 0,2A

C. GHD là 50mA

D. GHD là 3A.

Câu trả lời


Ampe kế có vạch chia nhỏ nhất thì kết quả thu được trong thí nghiệm càng xác thực, ampe kế có vạch chia 50mA sẽ cho vạch chia nhỏ nhất dưới 1mmA nên kết quả đo sẽ có độ xác thực cao nhất trong thí nghiệm. 4 amps đã cho.

Vậy chọn ampe kế có GHĐ là 50mA.

Đáp án C.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 16. Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 84 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Bài 1 trang 84 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Bài 1 trang 84 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Bài 1 trang 84 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 16: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Bài 1 trang 84 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Chọn từ một trong các dải ampe kế (GHD) dưới đây để có trị giá gần đúng nhất trong thử nghiệm sức điện động và điện trở của pin cũ:

A. GHD là 1A

B. GHĐ là 0,2A

C. GHD là 50mA

D. GHD là 3A.

Câu trả lời


Ampe kế có vạch chia nhỏ nhất thì kết quả thu được trong thí nghiệm càng xác thực, ampe kế có vạch chia 50mA sẽ cho vạch chia nhỏ nhất dưới 1mmA nên kết quả đo sẽ có độ xác thực cao nhất trong thí nghiệm. 4 amps đã cho.

Vậy chọn ampe kế có GHĐ là 50mA.

Đáp án C.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 16. Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận