Bài 1 trang 84 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 1 (trang 84 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một vật khối lượng m được ném ngang từ độ cao h với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v.. Tầm xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Tôi và v B. m và h C. vvà h D. m, h và v

Câu trả lời:

Câu trả lời:

Vận dụng công thức:


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Bài 1 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 1 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên

Bài 1 trang 84 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 18: Chuyển động của vật bị ném

Bài 1 (trang 84 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một vật khối lượng m được ném ngang từ độ cao h với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v.. Tầm xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Tôi và v B. m và h C. vvà h D. m, h và v

Câu trả lời:

Câu trả lời:

Vận dụng công thức:


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận