Bài 1 trang 82 SGK Vật Lý 10

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 1 (trang 82 SGK Vật Lý 10)

Nêu và viết công thức tính lực hướng tâm.

Câu trả lời

Lực hướng tâm: là lực hay lực thuần tác dụng lên vật theo chuyển động tròn đều và gây cho vật một gia tốc hướng tâm.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 82 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 1 trang 82 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 1 trang 82 SGK Vật Lý 10

Bài 1 trang 82 SGK Vật Lý 10 -

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 1 (trang 82 SGK Vật Lý 10)

Nêu và viết công thức tính lực hướng tâm.

Câu trả lời

Lực hướng tâm: là lực hay lực thuần tác dụng lên vật theo chuyển động tròn đều và gây cho vật một gia tốc hướng tâm.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận