Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10

Bài 13: Ma sát

Bài 1 (trang 78 SGK Vật Lý 10)

Nêu các tính chất của ma sát trượt.

Câu trả lời

Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt xúc tiếp lúc một vật trượt trên mặt vật khác, ngược chiều với phương của véc tơ vận tốc tức thời, có độ lớn ko phụ thuộc vào diện tích mặt xúc tiếp và véc tơ vận tốc tức thời. của vật, tỉ lệ thuận với độ lớn của áp suất, phụ thuộc vào vật liệu và điều kiện của hai bề mặt xúc tiếp.

Công thức: Fmst = μt.N với N: áp suất

μt: hệ số ma sát trượt

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10

Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 -

Bài 13: Ma sát

Bài 1 (trang 78 SGK Vật Lý 10)

Nêu các tính chất của ma sát trượt.

Câu trả lời

Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt xúc tiếp lúc một vật trượt trên mặt vật khác, ngược chiều với phương của véc tơ vận tốc tức thời, có độ lớn ko phụ thuộc vào diện tích mặt xúc tiếp và véc tơ vận tốc tức thời. của vật, tỉ lệ thuận với độ lớn của áp suất, phụ thuộc vào vật liệu và điều kiện của hai bề mặt xúc tiếp.

Công thức: Fmst = μt.N với N: áp suất

μt: hệ số ma sát trượt

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận