Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12

Bài 4: Hàm số lũy thừa. Hàm lôgarit

Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12:

Vẽ đồ thị của hàm số:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Hàm số y = ax có đạo hàm tại mọi x và:

(mộtx) ‘= ax.lna


+ Với a> 1 thì ln a> 0

Với 0

a) Hàm số y = 4x

– Tập xác định: D = R.

– Biến thể:

+ y ‘= 4x.ln4> 0 ∀ x ∈ R.

⇒ Hàm số đồng biến trên R.


⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

– Biểu đồ:

+ Đồ thị của hàm số đi qua (0; 1) và (1; 4).

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) Tác dụng Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

– Tập xác định: D = R.

– Biến thể:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Hàm số nghịch biến trên R.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

– Đồ thị hàm số:

+ Đồ thị của hàm số đi qua (0; 1) và Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12

Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12 -

Bài 4: Hàm số lũy thừa. Hàm lôgarit

Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12:

Vẽ đồ thị của hàm số:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Hàm số y = ax có đạo hàm tại mọi x và:

(mộtx) '= ax.lna


+ Với a> 1 thì ln a> 0

Với 0

a) Hàm số y = 4x

- Tập xác định: D = R.

- Biến thể:

+ y '= 4x.ln4> 0 ∀ x ∈ R.

⇒ Hàm số đồng biến trên R.


⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

- Biểu đồ:

+ Đồ thị của hàm số đi qua (0; 1) và (1; 4).

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) Tác dụng Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

- Tập xác định: D = R.

- Biến thể:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Hàm số nghịch biến trên R.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ y = 0 (trục Ox) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

- Đồ thị hàm số:

+ Đồ thị của hàm số đi qua (0; 1) và Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 77 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận