Bài 1 trang 74 SGK Vật Lý 10

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Bài 1 (trang 74 SGK Vật Lý 10)

Nêu các đặc điểm (phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:

  1. Lò xo
  2. Dây cao su, dây thép
  3. Tàu bay liên lạc

Câu trả lời

một. Lực đàn hồi của lò xo:

+ Phương: có phương trùng với phương của trục lò xo.

+ Hướng: ngược chiều với độ biến dạng của lò xo: ​​lúc dãn lò xo thì lực đàn hồi sẽ hướng vào trong, lúc nén thì lực đàn hồi sẽ hướng ra ngoài.

+ Điểm đặt: Đặt trên vật thể xúc tiếp với vật thể.


b. Dây cao su, dây thép

+ Hướng: trùng với phương của sợi dây.

+ Hướng: hướng từ hai đầu dây tới giữa dây.

c. Tàu bay liên lạc:

Phương của lực đàn hồi sẽ vuông góc với mặt xúc tiếp.

+ Điểm đặt: sẽ đặt lên vật gây biến dạng mặt phẳng.

+ Hướng: có hướng nằm ngoài mặt phẳng xúc tiếp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 74 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 1 trang 74 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 1 trang 74 SGK Vật Lý 10

Bài 1 trang 74 SGK Vật Lý 10 -

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Bài 1 (trang 74 SGK Vật Lý 10)

Nêu các đặc điểm (phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:

  1. Lò xo
  2. Dây cao su, dây thép
  3. Tàu bay liên lạc

Câu trả lời

một. Lực đàn hồi của lò xo:

+ Phương: có phương trùng với phương của trục lò xo.

+ Hướng: ngược chiều với độ biến dạng của lò xo: ​​lúc dãn lò xo thì lực đàn hồi sẽ hướng vào trong, lúc nén thì lực đàn hồi sẽ hướng ra ngoài.

+ Điểm đặt: Đặt trên vật thể xúc tiếp với vật thể.


b. Dây cao su, dây thép

+ Hướng: trùng với phương của sợi dây.

+ Hướng: hướng từ hai đầu dây tới giữa dây.

c. Tàu bay liên lạc:

Phương của lực đàn hồi sẽ vuông góc với mặt xúc tiếp.

+ Điểm đặt: sẽ đặt lên vật gây biến dạng mặt phẳng.

+ Hướng: có hướng nằm ngoài mặt phẳng xúc tiếp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận